Platform for Audiological Clinical Testing

Home


PACT 
staat voor Platform for Audiological Clinical Testing.

PACT is een samenwerkingsverband van vrijwel alle Nederlandse Audiologische Centra. Door praktisch onderzoek gebaseerd op een wetenschappelijke werkwijze en literatuurstudies wil PACT een bijdrage leveren aan een betere audiologische zorg in Nederland.


PACT-dag: 12 april 2013
Op vrijdag 12 april 2013 vond de studiedag van PACT plaats. 

De twee thema's van deze dag waren:
- Functiegericht voorschrijven van hoortoestellen
- Testen voor spraak-in-ruis bij jonge kinderen

Details van het programma en presentaties hieronder.

Classificatie van patiënten
 (Wouter Dreschler, AMC)

Implementatie via het web
 (Ivo Diepstraten, ZorgInfo)\

Classificatie van hoortoestellen
 (Bert van Zanten, PACT / UMC-U)

Afspraken met ZN
 (Donné Pans, NVKF)

De Adaptive Auditory Speech Test: AAST
 (Frans Coninx, Univ. Keulen)